Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DeMooisteUrn.nl is eigendom van Rita Spaan Klauss Keramiek. Rita Spaan Klauss Keramiek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rita Spaan Klauss Keramiek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rita Spaan Klauss Keramiek verstrekt. Rita Spaan Klauss Keramiek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

Waarom Rita Spaan Klauss Keramiek gegevens nodig heeft

Rita Spaan Klauss Keramiek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Rita Spaan Klauss Keramiek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Rita Spaan Klauss Keramiek gegevens bewaart

Rita Spaan Klauss Keramiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Rita Spaan Klauss Keramiek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Rita Spaan Klauss Keramiek (demooisteurn.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rita Spaan Klauss Keramiek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Rita Spaan Klauss Keramiek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Rita Spaan Klauss Keramiek bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Rita Spaan Klauss Keramiek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rita Spaan Klauss Keramiek heeft hier geen invloed op.

Rita Spaan Klauss Keramiek heeft Google geen toestemming gegeven om via Rita Spaan Klauss Keramiek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar demooisteurn@gmail.com. Rita Spaan Klauss Keramiek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Rita Spaan Klauss Keramiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rita Spaan Klauss Keramiek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rita Spaan Klauss Keramiek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rita Spaan Klauss Keramiek op via demooisteurn@gmail.com. demooisteurn.nl is een website van Rita Spaan Klauss Keramiek. Rita Spaan Klauss Keramiek is als volgt te bereiken:

Postadres: Hilleniussingel 1, 3054 EX, Rotterdam

Vestigingsadres: Hilleniussingel 1, 3054 EX, Rotterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24407174

Telefoon: +316 835 65 387

E-mailadres: demooisteurn@gmail.com